MENTORING - PITCHING - MARKET - CONTEST

LINKS - CONCURS DE PROJECTES

Apropem projectes de creadors emergents a la indústria cinematogràfica nacional. Consulta les bases i fes la teva inscripció.

Concurs de projectes

Els projectes seleccionats a Links podran presentar la seva proposta a través d’un Pitching a productors i productores nacionals. Així mateix, l’organització habilitarà un espai totalment gratuït i sense cost pels projectes per tal que aquests puguin mostrar el projecte al públic assistent al Cerdanya Film Festival i recaptar, si així ho desitgen, fons per finançar-lo. 

Consulteu les bases de participació tant de creadors com d’empreses productores audiovisuals i els avantatges que us ofereix aquesta jornada professional del Cerdanya Film Festival.

Concurso de proyectos

Los proyectos seleccionados en Links podrán presentar su propuesta a través de un Pitching a productores y productoras nacionales. Así mismo, la organización habilitará un espacio totalmente gratuito y sin coste por los proyectos para que estos puedan mostrar el proyecto al público asistente en el Cerdanya Film Festival y recaudar, si así lo desean, fondos para financiarlo.

Consulta las bases de participación tanto de creadores como de empresas productoras audiovisuales y las ventajas que  ofrece esta jornada profesional del Cerdanya Film Festival.

Procés d’inscripció

Creadors

Per a guionistes, directores i directors i productors i productores júnior (amb menys de 5 anys des de la seva constitució com a societat), que tinguin un projecte en desenvolupament i busquin productora sènior per rodar i produir el projecte.

El termini d’entrega de projectes a Links tanca el 10 de juliol

Descarrega’t les Bases per veure els requisits i inscriu-te a través del formulari online.

Creadores

Para guionistas, directoras y directores y productoras júnior (con menos de 5 años desde su constitución como sociedad), que tengan un proyecto en desarrollo y busquen productora sénior para producir y rodar su proyecto.

El plazo de entrega de proyectos en Links cierra el 10 de julio. 

Descárgate las Bases para ver los requisitos e incríbete mediante el formulario online. 

Cerdanya Film Festival - Links - Mentoring - Pitching
Links 1
Procés d’inscripció

Productores

Per a productores audiovisuals (amb més de 5 anys des de la seva constitució), empreses constituïdes de cinema, televisió, transmèdia, crossmèdia, multiplataforma i productors i productores sènior que, a títol individual, vulguin ajudar els projectes a contactar amb la indústria, produir-los o tutoritzar-los.

Feu la inscripció per tal d’assistir als Pitchings per valorar la possible producció d’algun dels projectes exposats i fer ús d’un espai de networking exclusiu per les productores, on podreu crear sinèrgies i avaluar les peces presentades als Pitchings de Links. 

Productoras

Para productoras audiovisuales (con más de 5 años desde su constitución), empresas constituidas de cine, televisión, transmedia, crossmedia, multiplataforma y productores y productoras sénior que, a título individual, quieran ayudar los proyectos a contactar con la industria, producirlos o tutorizarlos.

Haz la inscripción para asistir a los Pitchings para valorar la posible producción de alguno de los proyectos expuestos y hacer uso de un espacio de networking exclusivo por las productoras, donde podréis crear sinergias y evaluar las piezas seleccionadas en Links.

Pitchings

Els projectes seleccionats es presentaran davant dels mentors i les productores audiovisuals a Puigcerdà, dins de la programació del CFF, el dia 5 d’agost de 2022, de 10h a 14h.

A la tarda hi ha programada una formació sobre formats transmèdia i el cas d’èxit “Chicos. La serie”, amb Marta Vazgo.

Consulta els projectes seleccionats i premiats a l’edició 2021

Pitchings

Los proyectos seleccionados se presentarán ante los mentores y productores audiovisuales en Puigcerdà, dentro de la programación del CFF, el día 5 de agosto de 2022, de 10h a 14h.

Por la tarde se ha programado una formación sobre formatos transmedia y el caso de éxito “Chicos. La serie”, con Marta Vazgo.

Consulta los proyectos seleccionados y premiados en la edición 2021

ICAA - Cerdanya Film Festival
Links 2
Links 3
Links 4