EL FINAL DE L'INICI. CAMINS DE LA RETIRADA REPUBLICANA.

Direcció: Tanit Sanmartín
Guió: Tanit Sanmartín
106 minuts
Documental / Història
Catalunya, 2019

Sinopsi

1939. A través de la vall de Camprodon (Catalunya), 100.000 persones van creuar cap a França. La Guerra Civil s’estava acabant, però aviat en començaria una altra. Per a milers de persones, l’exili va començar. Per a molts, la lluita continuaria.

1939. A través del valle de Camprodon (Cataluña), 100.000 personas cruzaron hacia Francia. La Guerra Civil se estaba acabando, pero pronto empezaría otra. Para miles de personas, el exilio comenzó. Para muchos, la lucha continuaría.

Altres films